شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه این هفته پزشکان معالج راب فورد در بیمارستان مونت سینای تورنتو برای دومین بار دستور نمونه برداری (بایوپسی) دیگری و این بار از ریه شهردار دادند.

 بنا به گزارش های منتشر شده

یماری راب فورد ۴۵ ساله سرطان بدخیم تشخیص داده شده و شیمی درمانی برای او تجویز کرده اند.

داگ فورد (راست) به جای برادرش راب فورد وارد رقابت های انتخاباتی شد

داگ فورد (راست) به جای برادرش راب فورد وارد رقابت های انتخاباتی شد

روز چهارشنبه هفته پیش شهردار به علت درد شدیدی که در معده اش احساس می کرد با آمبولانس برای مداوا به بیمارستان رفت. روز جمعه، روزی که در ساعت دوبعد از ظهر آخرین مهلت ثبت نام و تائید حضور به عنوان کاندیدای شهرداری و شورای شهر بود، داگ فورد، برادر راب فورد به نیابت از او در سازمان انتخابات حاضر شد و انصراف راب فورد را برای ادامه مبارزات انتخاباتی شهرداری تورنتو که روز ۲۷ اکتبر برگزار می شود، اعلام و خود کاندیدای مقام شهرداری شد. راب فورد هم ثبت نام شد تا کاندیدای عضویت در شورای شهر از ناحیه دو، حوزه اتوبیکو شود؛ حوزه ای که پیش از شهردار شدن نمایندگی اش را در شورای شهر داشت. پس از راب فورد، برادرش نماینده این حوزه شد و در انتخابات پیش رو هم دوباره داگ فورد برای همین حوزه کاندیدا شده بود.

راب فورد در حالی از مبارزات انتخاباتی کناره گیری کرد که پس از جان توری در نظرسنجی ها از موقعیت خوبی برخوردار بود و معلوم نیست که برادرش بتواند با شرایطی همسان در مبارزات انتخاباتی نقش داشته باشد و در نهایت در روز رای گیری از موقعیتی همچون راب فورد برخوردار باشد.