شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی به نقل از خبرگزاری کانادا موضوع نیاز پرسنل نظامی ارتش کانادا به مصرف قرص مشهور وایگرا به علت ناتوانی جنسی یکی از صدها پرونده فوق محرمانه کابینه دولت محافظه کاران در سال ۲۰۱۲ بوده است.

پرونده یا مسائل محرمانه کابینه دولت فدرال به طور معمول به مدت بیست سال در دسترس مردم قرار نمی گیرد و رسانه ها هم محتوای آنها را منتشر نمی کنند. مسئله هنگامی برملا شده که کمیسیون ویژه نخست وزیری در سال ۲۰۱۲ با لغو بودجه خرید وایگرای مصرفی ارتش برخورد می کند و به جستجو می پردازد تا بداند این بودجه چه زمانی برای خرید چنین دارویی هزینه شده و اینگونه معلوم می شود که این موضوع یکی از رازها و پرونده های بایگانی شده با عنوان فوق محرمانه به وسیله کابینه بوده است.

viagraدر کل براساس گزارش سی بی سی به نقل از خبرگزاری کانادا شمار پرونده ها و موارد فوق محرنامه کابینه دولت فدرال که در سال ۰۴ – ۲۰۰۳ به ۱۵۴۳ بالغ شده بود در سال ۱۳ – ۲۰۱۲ به ۲۱۱۷ رسیده است. این موضوع که از نظر ناظران و کارشناسان امور امنیتی موضوع مهمی به نظر نمی رسد در کنار موضوعاتی همچون علت لغو خرید دو میلیارد دلاری خودروهای زرهی، موضع دولت درباره سلاح های شیمیایی و نظر دولت درباره انتقادات بازرس کل کشور درباره ایمنی خطوط راه آهن برای حمل و نقل کالا جزو موضوعات و پرونده های فوق محرمانه قرار گرفته است.