تا آزادی روزنامه نگاران زندانی: انتقال احمد زیدآبادی و مسعود باستانی به زندان گوهردشت کرج، محروم ساختن این زندانیان از ابتدایی ترین حقوق انسانی است.

عدم اعطای مرخصی، محروم ساختن از ملاقات با خانواده، قرار گرفتن در بین محکومان غیر سیاسی و خطرناک، تشدید فشارهای شدید جسمی و روحی در طول دوره محکومیت که باعث وخامت حال عمومی آنان گردیده و نیز دوری از تهران به عنوان محل اقامت خانواده این روزنامه نگاران، تنها بخش کوچکی از ظلم آشکار علیه آنان است .

ما روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمام زندانیان سیاسی هستیم و در این مقطع، اصرار داریم که احمد زیدآبادی و مسعود باستانی از زندان گوهردشت بازگردانده شوند و رفتار با آنان به عنوان زندانیان سیاسی بر پایه قوانین و مقررات بین المللی و قوانین قضایی انجام شود و برای رسیدن به این خواست قانونی از تمامی ابزارهای رسانه ای و سازمانها و کمپین های داخلی و بین المللی بهره خواهیم گرفت.

طبیعی است رژیم جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان و سلامت تک تک زندانیان سیاسی خواهد بود.