شهروند- علی شریفیان: پنجشنبه هفته گذشته پلیس استانی انتاریو در یک کنفرانس خبری در تورنتو اعلام کرد طی عملیاتی گسترده و طولانی موفق شده ۶۰ نفر را به ۲۵۰ اتهام مختلف در ارتباط با سوءاستفاده جنسی و پورنوگرافی کودکان در مناطق مختلف انتاریو دستگیر کند.

این دستگیری ها با همکاری چندین واحد مختلف متشکل از ماموران پلیس استانی و با صدور ۹۹ دستور دستگیری و جستجوی دادستانی مناطق مختلف صورت گرفته است. از جمله اتهامات عمده دستگیرشدگان تهیه و پخش آثار پورنوگرافی و مستهجن از کودکان در اینترنت بوده است. دستگیرشدگان افراد

computerنوجوان تا افرادی به سن ۶۳ سال را شامل می شوند.

دان بل، یکی از مقامات ارشد پلیس استانی انتاریو این دستگیری گسترده را « زنگ بیدار باش» در زمینه رواج سوءاستفاده جنسی از کودکان توصیف کرد. دان بل خاطرنشان کرد محل فعالیت دستگیر شدگان شامل تقریبا تمامی مناطق و شهرهای انتاریو بوده است. این فعالیت گسترده در زمینه سوءاستفاده جنسی از کودکان به وسیله شبکه های مختلف زیر یک چتر ارتباط اینترنتی ممکن شده است.

بنا به گزارش استیون دسوزا، گزارشگر سی بی سی پلیس در عملیات خود به مدت ۱۸۰ روز فعالیت های مشکوک حدود ۷۰۰۰ کامپیوتر را زیر نظر داشته تا توانسته موفق به این دستگیری گسترده بشود. در این کنفرانس خبری سخنگوی پلیس استانی انتاریو از والدین و خانواده ها خواست با مراقبت بیشتر از کودکان خود در مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان فعال شوند.