شهروند- اوایل ماه می امسال، کمیته ی سازماندهی رژه ی غرور در تورنتو اعلام کرد که نیروی پلیس تورنتو می تواند در رژه ی غرور امسال شرکت داشته باشد به این شرط که یونیفرم پلیس به تن نداشته و از حمل سلاح خودداری کند. این خواسته با واکنش های زیادی از جانب نیروی پلیس تورنتو مواجه شد. این درخواست کمیته ی برگزار کننده ی جشن در پی درخواست گروه Black live matters انجام شد که در سال گذشته خواسته بود تا از خشونت پلیس جلوگیری شده و از حضور پلیس در یونیفرم ممانعت شود.

بر همین اساس از نیروی پلیس تورنتو دعوت شده است تا به همراه نیروی پلیس نیویورک در رژه ی غرور در این شهر که همزمان با تورنتو و در تاریخ ۲۵ ماه ژوئن انجام می شود شرکت کند در حالی که می توانند یونیفرم مخصوص خود را نیز بر تن داشته باشند.

یکی از مقامات نیروی پلیس تورنتو در پی این دعوت اعلام کرد که از این موضوع که تورنتو نمی تواند همگام با دیگر شهرها مانند نیویورک مترقی رفتار کند بسیار ناراحت است و فکر می کند که نیویورک رفتار بالغ تری در این زمینه به کار برده است.

حضور در این مراسم در یونیفرم پلیس بسیار برای افسران پلیس اهمیت دارد زیرا تا سال ۱۹۹۷ در آمریکا نیروی پلیس نمیتوانست در یونیفرم خود در این رژه حضور داشته باشد و هم اکنون تاریخ در حال تکرار شدن است که موجبات ناراحتی را فراهم کرده است و باعث شده است که نیویورک برای مراسم امسال نگاه ویژه ای به پلیس تورنتو داشته باشد و آنها را دعوت کند تا آزادی را که در کشورشان از آنها سلب شده است در نیویورک داشته باشند.