متن زیر فراخوانی ست مشترک که خانواده های جانباختگان قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ، صادر کرده اند.

شهروند ۱۲۰۱ ـ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸


 

متن زیر فراخوانی ست مشترک که خانواده های جانباختگان قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ ، صادر کرده اند.

هم میهنان

در آستانه دهمین سالگرد فاجعه قتل های سیاسی آذر هزار و سیصد هفتاد و هفت یاد جانباختگان این جنایت ها، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به همراه یاد یکایک قربانیان قتل های سیاسی در ایران گرامی می داریم.

ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت های ضد بشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت ها پای می فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمان یافته و از درون  نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایت ها می دانیم.

با امید به استقرار آزادی و عدالت در ایران !

خانواده های فروهر، مختاری ، پوینده

برای اعلام پشتیبانی خود با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس زیر یک ایمیل بفرستید:

daadkhahi@googlemail.com


 

و یا متن امضاء شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس پستی زیر ارسال نمایید:

تهران- خیابان سعدی –  خیابان هدایت (شهید قاعدی) – کوچه شهید مرادزاده – پلاک ۲۲ – منزل فروهر