شهروند- هفته ی گذشته اعلام شد که قیمت استفاده از TTC در سال ۲۰۱۸ تغییری نخواهد کرد و به همین نرخ فعلی باقی خواهد ماند که خبر خوبی برای مشتریان سرویس حمل و نقل عمومی تورنتو به شمار می رفت. این هفته نیز جان توری شهردار تورنتو در نامه ای سرگشاده از مدیر عامل TTC درخواست کرد که به سرعت روش جدیدی برای پرداخت هزینه TTC معرفی کند که بر اساس آن مشتریان بتوانند با یک بار پرداخت و برای مدت زمان معینی به صورت نامحدود از بلیت خود استفاده کنند. هم اکنون مسافران بعد از پرداخت هزینه بلیت می توانند تنها در راستای مسیر خود از بلیت صادر شده استفاده نمایند و در صورت این که نیاز به برگشت و یا تغییر مسیر باشد باید مبلغ دیگری نیز پرداخت نمایند، اما بنا به درخواست شهردار تورنتو قرار است تا از سال  ۲۰۱۸ شیوه پرداخت TTC مانند اتوبوس YRT شده و مشتریان برای مدت زمانی، که ممکن است از ۹۰ دقیقه تا ۲ ساعت باشد، به شکل نامحدود در مسیرهای دلخواه تردد کنند. البته به گفته ی جان توری این شیوه ی پرداخت فعلا تنها برای دارندگان کارت های Presto قابل استفاده خواهد بود و بودجه ی این طرح توسط شهرداری تامین خواهد شد.

 این کار باعث خواهد شد که مردم به استفاده از کارت های Presto تشویق شوند؛ کارت هایی که قرار است از اواخر سال آینده جایگزین تمامی شیوه های پرداخت به TTC شود. برخی از مسئولان TTC معتقدند که  این طرح پرداخت باید عملی گردد، اما بهتر است برای کلیه شیوه های پرداخت استفاده شود و تنها محدود به کارت های Presto نباشد. این کار اگرچه هزینه ی بیشتری را بر دوش سازمان TTC می گذارد، اما جمعیت بیشتری از مردم تورنتو را شامل خواهد شد.