شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه شهردار تورنتو برای شروع دور سوم شیمی درمانی بار دیگر به بیمارستان برگشت و برای انجام این مرحله از درمان خود بستری شد.

راب فورد که در انتخابات شهری بار دیگر از ناحیه اتوبیکو به عضویت شورای شهر انتخاب شده و عملا و رسما دوره شهرداری اش با انتخاب جان توری به این مقام و برگزاری مراسم سوگند او در روز اول دسامبر به پایان می رسد، به خبرنگاران گفته است که دو دوره شیمی درمانی هیچ تغییری در اندازه

rob-fordغده سرطانی که در معده اش دارد، نداده است و اظهار امیدواری کرده دوره سوم شیمی درمانی تغییری در آن ایجاد کند.

از سوی دیگر پزشکان معالج فورد و متخصصان دیگر بیماری های سرطان می گویند سرطانی که شهردار دارد از انواع بسیار نادر سرطان است و گاهی این گونه غده های سرطانی با شیمی درمانی کوچک یا محو نمی شوند و شیمی درمانی تنها از بزرگ شدن آن جلوگیری می کند.

به گفته این پزشکان اگر دور سوم شیمی درمانی جواب ندهد، در مرحله بعدی باید عمل جراحی انجام شود. راب فورد اظهار امیدواری کرده که سلامت بشود تا بتواند به عنوان عضو شورای شهر کار خود را در شهرداری تورنتو دنبال بگیرد.