شهروند شریفیان: روز دوشنبه ۱۷ نوامبر انتخابات میان دوره ای برای دو کرسی خالی پارلمان در انتاریو و آلبرتا برگزار شد. نمایندگی هر دوی این حوزه ها پیش از این بر عهده محافظه کاران بوده است. جیم فلاهرتی، وزیر دارایی پیش از مرگ نابهنگامش به مدت دو دوره نماینده حوزه اشاوا ویتبی بود. این حوزه از حوزه های امن محافظه کاران به شمار می رود. با وجود این به خاطر نزدیک شدن انتخابات فدرال به دست آوردن کرسی آن اهمیت ویژه ای برای هر سه حزب پیدا کرد بطوری که بجز محافظه کاران که پت پرکینز، شهردار پیشین اشاوا ویتبی را برای نمایندگی کاندیدا کردند، جاستین ترودو هم برای حمایت از سلینا کیزر چاوانس چند بار در جریان مبارزات انتخاباتی به این شهر سفر کرد و غروب روز دوشنبه هم در آنجا حضور یافت.

در نهایت همانگونه که حدس زده شده بود پت پرکینز توانست با به دست آوردن ۱۷ هزار و ۳۳ رای، حدود ۴۹ درصد آرا جای زنده یاد فلاهرتی را پرکند و در پارلمان جانشین او شود. کاندیدای حزب لیبرال هم اما توانست ۴۱ درصد آرا یعنی ۱۴هزارو ۸۲ رای را به دست آورد. با این ترتیب لیبرالها مجموع آرای خود را در این حوزه نسبت به انتخابات ۲۰۱۱ سه برابر

جیم اگلینسکی و پت پرکینز برندگان انتخابات میان دوره ای

جیم اگلینسکی و پت پرکینز برندگان انتخابات میان دوره ای

کردند. ان دی پی تنها ۸ درصد آرا را به دست آورد.

در یلوهد آلبرتا جیم اگلینسکی، ۶۵ ساله کاندیدای محافظه کاران با به دست آوردن ۶۴ درصد آرا به آسانی به پیروزی رسید، اما لیبرال ها در این حوزه آلبرتا هم با به دست اوردن ۱۸ درصد آرا، توانستند آرای خود را نسبت به انتخابات گذشته هفت برابر کنند. در این حوزه ان دی پی تنها ۶ درصد آرا را به دست آورد. با وجود پیروزی محافظه کاران در هر دوی این حوزه ها ناظران سیاسی می گویند افزایش آرای لیبرال ها نشان می دهد که ترودو و لیبرال ها نه تنها در نظرسنجی ها بلکه در عمل هم مقبولیت شان در میان مردم افزایش قابل توجه ای پیدا کرده است.