شهروند- آزاده داودی: روز یکشنبه کبک سیتی شاهد خشونت در بین تظاهرکنندگانی بود که برای نشان دادن حمایت و یا اعتراض خود به پذیرش پناهجویان به کانادا، به خیابان آمده بودند. این تظاهرات توسط گروه La Meute ، یک گروه راست گرای افراطی، ترتیب داده شده بود و آنها در تلاش بودند تا مخالفت خود را با شیوه ی پذیرش پناهجو از آمریکا توسط دولت کانادا ، و هجوم پناهجویان به خاک کبک ابراز کنند، اما با ورود تظاهرکنندگان مخالف، این مراسم به آشوب کشیده شد و با دخالت پلیس اوضاع بدتر شد.

جاستین ترودو در واکنش به این اتفاقات اعلام کرد که دولت کانادا کمترین تحملی برای خشونت های نژادپرستانه ندارد و بهتر است معترضان به سیستم پذیرش پناهجوی کانادا اعتماد کنند و مطمئن باشند که حتی پناهجویانی که از طریق زمینی به خاک کانادا می آیند تمامی مراحل لازم برای بررسی های امنیتی را طی می کنند و تنها در صورت گذر از آن مراحل به آنها اجازه تشکیل پرونده داده خواهد شد.

گفته می شود که در ابتدای ماه آگوست امسال حدود ۶۸۰۰ پناهجو از طریق زمینی وارد کانادا شده اند که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۵ تقریبا ۳ برابر شده است. جاستین ترودو اعلام کرد که تعداد بسیار کم مخالفان و نژادپرستان، کانادا را تعریف نمی کنند و بهتر است در مقابله با آنها آرامش خودتان را حفظ کنید. کانادا کشوری است که بر اساس آزادی بیان و دموکراسی تعریف شده است و خشونت و آشوب هیچ گونه جایگاهی در آن ندارد.