بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۸۷ را معادل ۳/۲۴ درصد اعلام کرد

شهروند ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۰۸


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال
۱۳۸۷ را معادل ۳/۲۴ درصد اعلام کرد.  خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد: میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۸۶ معادل ۳/۲۴  درصد می باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰ درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته است. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: ۱۷ درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمتهای جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.

به گفته پاشایی فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشور در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: اگر نقدینگی کنترل شود پیش بینی می شود نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده باتوجه به تلاشهای این بانک برای مهار تورم، نرخ تورم پایان سال جاری در سطح ۲۰ درصد باقی بماند.