منصور اسانلو در زندان رجایی شهر در شرایط بسیار سختی بسر می برد. او از ناحیه چشم ،قلب و کمر رنج می برد که متاسفانه…

  

شهروند ۱۲۰۲ ـ پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۰۸


 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی اطلاعیه ای از آخرین وضعیت منصور اسانلو خبر داد. در این اطلاعیه آمده است:

طبق اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد قرار بود روز یکشنبه ١٢ آبان ١٣٨٧ منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را جهت معاینات چشم و قلب به بیمارستان لبافی نژاد منتقل کنند، اما مامورین به جای انتقال منصور اسانلو به بیمارستان لبافی نژاد، تلاش کردند او را به بیمارستان فارابی منتقل کنند که با مقاومت منصور اسانلو مواجه شدند.

منصور اسانلو در برابر این عمل ماموران اظهار داشته که پرونده من و پزشکانی که زیر نظر آن ها مداوا می شوم در بیمارستان لبافی نژاد هستند و  حاضر نشد به بیمارستان فارابی منتقل شود که با ضرب شتم از سوی ماموران مواجه شد و بدون معاینه ای مجددا به زندان رجایی شهر منتقل گردید. این در حالی بود که کادر پزشکی بیمارستان منتظر وی بودند.

منصور اسانلو در زندان رجایی شهر در شرایط بسیار سختی بسر می برد. او از ناحیه چشم ،قلب و کمر رنج می برد که متاسفانه مسئولان با او طبق قوانین بین المللی که بیمار زندانی را باید مداوا کرد، عمل نمی کنند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضرب و شتم آقای منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کند و خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد.