شهروند- علی شریفیان: رسانه ها خبر دادند که پس از چند ماه که از ادغام تیم هورتونز، کافی شاپ محبوب کانادا و برگرکینگ یکی از غول های فست فود آمریکا صحبت در میان بوده، دولت فدرال انجام این معامله را به تصویب رسانده است.

جیمز مور، وزیر صنایع دولت فدرال با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است:«خرید تیم هورتونز به وسیله برگرکینگ بر اساس قانون سرمایه گذاری کانادا مورد تائید قرار گرفته استtim-king

در این بیانیه آمده برگرکینگ تضمین کرده که ۱۰۰ درصد مشاغل کانادایی ها در شرکت تازه حفظ شود، ۵۰ درصد اعضای هئیت مدیره کانادایی باشند، سهام شرکت در بورس تورنتو عرضه شود، تمام فعالیت خیریه تیم هورتونز حفظ شود، دفتر مرکزی شرکت در اوک ویل انتاریو باشد و شرکت حاصل از ادغام دو شرکت در توسعه تیم هورتونز و گسترش و احداث شعبه های جدید تعجیل کند.

تری جی۳G Capital شرکت بزرگی که در برزیل واقع است، خریدار اصلی برند کاناداست. برگرکینگ از مجموعه شرکت های تری جی است. این معامله مخالفانی هم دارد از جمله اتحادیه و سندیکاهای کانادا با انتشار بیانیه ای اعلام کرده اند، دولت فدرال در حفظ این شرکت کانادایی قصور کرده و برخلاف وعده های داده شده، تری جی با توجه به سابقه اش ید طولایی در اخراج کارکنان دارد.

در این بیانیه که به دفتر شهروند هم ارسال شده، آمده است: همین ۳ جی در سال ۲۰۱۳ مرکز تولیدی سس «هینز» را خرید و با تعطیل کردن مرکز تولید آن در لی مینگتون انتاریو ۷۵۰ نفر را اخراج کرد. گروهی دیگر از کانادیی ها هم با فروش این برند به خارجیان موافق نیستند و می گویند تیم هورتونز یکی از برندهای مشهور و نمادی از شناسه و هویت کاناداست.