فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از تصویب قطعنامه ۱۸ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان با افزایش کشورهای موافق استقبال می کند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، گفت: «امروز، اکثریت قاطع کشورها تعهد خود به الغای مجازات اعدام در سراسر جهان را مورد تاکید قرار دادند. این رأی نشانه مقطعی مهم در مسیر جهان به سوی الغای این رفتار ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اقلیت مخالف را فرا می خواند تا به حرکت تاریخ به سوی الغای مجازات اعدام بپیوندند

عبدالکریم لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی

قطعنامه تعلیق که از سال ۲۰۰۷ تاکنون هر دو سال یک بار به تصویب رسیده است، هر بار آرای مثبت بیشتری دریافت می کند. آرای امسال به قطعنامه رکورد به شمار می روند: ۱۱۷ رأی موافق (با افزایش ۶ رأی در مقایسه با ۲۰۱۲)، ۳۷ رأی مخالف (با کاهش ۳ رأی در مقایسه با ۲۰۱۲) و ۳۴ رأی ممتنع (برابر با ۲۰۱۲).

گینه استوایی، اریتره، فیجی، نیجر و سورینام کشورهایی هستند که امسال به موافقان این قطعنامه پیوستند. نشانه های مثبتی از بحرین، میانمار و اوگاندا دیده شد که از صف مخالفان به گروه آرای ممتنع پیوستند. به عکس، پاپائو گینه نو رأی ممتنع خود را به رأی مخالف با قطعنامه تغییر داد.

عبدالکریم لاهیجی افزود: «این قطعنامه با پشتیبانی کشورهایی از تمام مناطق جهان به طور آشکار ابراز می کند که مجازات اعدام نقض حقوق بشری است که هیچ دین یا اعتقاد دیگری نمی تواند از آن حمایت کند. پشتیبانی گسترده از آن بایستی به تقویت جنبش جهانی الغای مجازات اعدام بیانجامد.»

این قطعنامه که به طور قانونی الزام آور نیست، از وزن سیاسی و اخلاقی در حمایت از تمام تلاش های  کشورها، جامعه بین المللی و جامعه مدنی در جهت الغای مجازات اعدام برخوردار است.

قطعنامه تازه، با تاثیر مستقیم از فعالیت های انجام شده مرتبط با بیماری روانی و مجازات اعدام در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴، برای اولین بار از کشورها خواسته است با اعدام اشخاص دارای بیماری روانی و معلولیت ذهنی مخالفت کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل خواهان احترام به موازین بین المللی در زمینه تضمین های حمایت از محکومان به اعدام؛ رعایت تعهدات مربوط به ارایه خدمات کنسولی به خارجیان متهم به جرایم مستوجب اعدام؛ انتشار اطلاعات مربوط به استفاده از مجازات اعدام؛ برقراری محدودیت های فزاینده بر استفاده از مجازات اعدام؛ رعایت محدودیت های صدور حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته اند، زنان حامله و اشخاص دارای بیماری روانی و معلولیت ذهنی؛ کاهش شمار جرایم مستوجب اعدام و تعلیق تمام احکام اعدام با در نظر داشتن الغای مجازات اعدام شد.

در بحث هایی که روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درگرفت، یکی از اصلاحیه ها که عربستان سعودی پیشنهاد کرد و مورد حمایت ایالات متحده امریکا بود، خواهان افزایش ماده ای به قطعنامه برای شناسایی حق حاکمیت ملی کشورها بود که رد شد.

تا امروز، ۱۳۷ کشور در سراسر جهان مجازات اعدام در عمل یا قانون ملغا کرده اند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و ۱۷۸ سازمان عضو آن به مخالفت با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در تمام شرایط و فعالیت برای الغای آن در جهان ادامه خواهند داد.