شهروند ـ علی شریفیان: روز جمعه گذشته اداره آمار کانادا اعلام کرد نرخ تورم در کشور در ماه نوامبر عمدتا به خاطر ارزان شدن قیمت بنزین کاهش یافت و به دو درصد رسید.

بهای هر لیتر بنزین در ماه نوامبر به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به میزان شش درصد کاهش و به حدود قیمت این انرژی مهم مصرفی در ماه فوریه ۲۰۱۱ رسید. کارشناسان امور اقتصادی پیش بینی کرده بودند نرخ تورم در ماه نوامبر به دو و چهار دهم درصد برسد. علاوه بر کاهش قیمت بنزین، کاهش هزینه تورهای مسافرتی به میزان ۱۰ درصد، ویدئو به اندازه ۹ و ۳ دهم درصد و وسائل دیجیتالی به مقدار ۴ و ۲ دهم درصد هم در کاهش نرخ تورم کانادا موثر بوده استgas-price.

اداره آمار یادآور شده براساس اطلاعات به دست آمده نرخ تورم به طور یکسان در همه مناطق کشور کاهش نیافته و در بعضی استانها مثل نیوفاوندلند – لابرادور و جزیره پرنس ادوارد این کاهش از دیگر استان های کشور بیشتر بوده است.