election

شهروند- علی شریفیان: براساس گزارش رسانه ها، تا به اینجا و در حالی که حدود ده ماه به برگزاری انتخابات حساس و تاریخی ۲۰۱۵ فدرال وقت باقی است، حزب محافظه کاران بی سروصدا حدود ۶۰ درصد از کسانی که باید در آن انتخابات شرکت کنند را برگزیده است. تنها ۱۸ درصد کاندیداهای انتخابی محافظه کاران را زنان تشکیل می دهند. لیبرال ها هم تا کنون ۵۵ درصد کاندیداهای خود را از میان نامزدهای کاندیداتوری حزب انتخاب کرده اند که ۳۵ درصدشان زن هستند. ان دی پی در این زمینه از دو حزب دیگر عقب است و تنها یک سوم کاندیداهایش معلوم شده و از میان آنها ۴۱ درصد زن هستند.

در همین حال با توجه به اینکه صدها کانادایی در تلاش به دست آوردن کاندیداتوری این یا آن حزب هستند یک نظرسنجی علمی دانشگاهی در مورد سیاست و سیاستمداران انجام شده که نتایج نومیدکننده ای را نشان می دهد. نتایج این نظرسنجی می گوید ۷۸ درصد کانادایی ها به سیاستمداران اعتماد ندارند و تنها ۱۳ درصد آنها بر این باورند که سیاستمداران بر اساس اصول اخلاقی و دور از نفوذ لابی گران کارشان را انجام می دهند. ۳۰ درصد گفته اند که سیاستمداران رشوه می گیرند و ۶۳ درصد می گویند سیاست فساد می آورد، اما در نتیجه نهایی این نظرسنجی می گوید با تمام این بی اعتمادی ها کانادایی ها راغب به شرکت در رای گیری برای انتخاب مقامات مملکتی هستند.

نظرسنجی دیگری نشان داده در رقابت بر سر داشتن شرایط ایده آل برای به دست گیری رهبری کانادا و مقام نخست وزیری جاستین ترودو از حمایت ۵/۴۴ درصد، مخالفت ۸/۳۷ درصد مردم برخوردار است. استفن هارپر از سوی ۶/۳۲ درصد پشتیبانی می شود ولی ۵۷ درصد او را قابل اعتماد نمی دانند و توماس مولکر، رهبر ان دی پی مورد نظر ۳/۴۲ درصد است، اما با مخالفت ۳۰ درصد روبروست. از میان این سه رهبر موقعیت ترودو از زمانی که به رهبری حزب لیبرال رسیده موقعیتی مستحکم و مداوم بوده است.