شهروند- علی شریفیان: افزایش قیمت خانه سبب نگرانی مدیران بسیاری از شرکت های بزرگ ونکوور شده است، vancouverچرا که به دلیل افزایش سریع و سرسام آور قیمت خانه در این شهر پرتحرک ساحل غربی کانادا، مردم، نیروهای متخصص و کارآمد به خاطر گرانی مسکن دارند به مرور از این شهر به شهرهایی که مسکن ارزان تر است، کوچ می کنند.

آمارها نشان می دهد قیمت یک واحد مسکونی مستقل در ونکوور در پنج سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت متوسط یک خانه در بزرگشهر ونکوور ۸۲۸ هزار و ۹۳۷ دلار است. در تورنتو قیمت متوسط یک خانه مسکونی مستقل ۵۸۰ هزار و ۳۲۶ دلار و در ریجینا، ساسکچوان تنها ۳۰۶ هزار و ۵۴۱ دلار شده است. حتی در سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا که به موازات ونکوور در منطقه غرب آمریکا واقع شده و شرکت های بزرگی چون جت بوئینگ، مایکروسافت و آمازون در این شهر واقع شده قیمت یک خانه مسکونی مستقل ۴۳۶ هزار و ۲۵۰ دلار است. سیاتل به لحاظ اقتصادی و وجود فرصت های شغلی عالی یکی از بهترین شهرهای آمریکا محسوب می شود. کارشناسان در تحلیل های خود می گویند دلیل افزایش بی سابقه و سرسام آور قیمت خانه در ونکوور نرخ بهره پایه بسیار پائین بانک کانادا و تقاضای خارجی (بویژه اشتیاق چینی های نوکیسه پولدار) برای خرید خانه های این شهر است. وضع به گونه ای شده که شرکت های تخصصی بزرگ برای پیدا کردن نیروی کار مورد نیاز برای فعالیت های خود دچار مشکل شده اند.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۲ متوسط درآمد خانواده های ونکووری در سال حدود ۷۱ هزار و ۱۴۰ دلار بوده است. این گروه از خانواده ها حتی برای اجاره خانه مناسب هم با مشکل روبرو هستند.