Mohammad-Rahimian

 یک(Registered Disability Savings Plan) RDSPبه والدین اجازه سرمایه گذاری برای برنامه ای را می دهد که مخارج زندگی آینده کودکان توانخواه را تامین کند و اجازه مشارکت در برنامه به ناتوانان و خانواده هایشان را می دهد.   مشارکت ها در برنامه مالیات پذیر نیست، البته تنها برای درآمد کسب شده از این برنامه در طی زمان برنامه، مالیاتی اخذ نمی شود. سرمایه گذاری های برنامه، توسط قوانین سرمایه گذاری  RRSPبه همراه برخی استثناها، وضع می شود. مشارکت ها در برنامه محدود به ۲۰۰۰۰۰دلار در طول مدت عمر است و تقریبا با مشارکت های دولت منطبق شده، به علاوه، دولت مشارکت های مداومی را برای خانواده هایی با سطح درآمد کم، مقدور می سازد .

افرادی که برای یک گواهی ناتوانی برای یک سال خاص پذیرفته شده اند، برای بازگشایی یک RDSP، در یک سال از ناتوانی تحت پوشش آن گواهی، واجد شرایط هستند. این برنامه باید توسط فردی ناتوان بازگشایی شود مگر اینکه فرد زیر ۱۸ سال باشد یا صلاحیت قانونی نداشته باشد و در این صورت یکی از والدین یا نماینده قانونی می تواند برنامه را بازگشایی کند. بودجه ۲۰۱۲، که در قانون ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲تصویب شد، در مواردی که فرد ناتوان قدرت نگه داری برنامه را ندارد، اجازه برخی اعضای خانواده را می دهد.

همسر، که شریک قانونی است یا یکی از والدین به عنوان یکی از اعضای خانواده واجد شرایط برای این منظور مورد نظر قرار خواهد گرفت. این قوانین از۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ تا۳۱ دسامبر۲۰۱۶ اجرا می شود. هریک از اعضای خانواده واجد شرایط که طی این مدت نگه دارنده برنامه می شود بعد از این دوره نیز نگه دارنده برنامه باقی می ماند.RESP یا RRSP، برنامه هایی هستند که افتتاح کنندگان قابل اعتمادی دارند که مجاز به پیشبرد کارهای مربوط به پیشنهاد دادن خدمات قابل اعتماد در کانادا ، هستند. شخصی که افتتاح کننده برنامه است “اداره کننده” نامیده می شود و دارای وظایف و التزاماتی است. هر ذینفعی تنها یک برنامه می تواند داشته باشد و ذینفع در زمان افتتاح برنامه باید شهروند کانادا باشد.

مشارکت ها می تواند توسط هر فردی ساخته شده باشد. معمولا، برنامه ها می تواند توسط والدین یا سایر اعضای خانواده ساخته شده باشد و هیچ محدودیت دیگری جز این که اداره کنندگان برنامه باید این مشارکت ها را مورد تایید قرار دهد، ندارد.(این به آنها اجازه می دهد که مشارکت های دولتی را تا حد ممکن افزایش دهند.) مشارکت در برنامه مالیات پذیر نیست، اما تا حدودی منطبق با مشارکت های دولتی هستند که امتیازهای پس انداز ناتوانی کانادا (CDSGS)نامیده می شود و به همین ترتیب، دولت مقدار مشخصی برای خانواده های با سطح درآمد کم، صرفنظر از مشارکت هایشان اوراق قرضه پس انداز ناتوانی کانادا CDSBs می افزاید. این امتیازها و اوراق قرضه می تواند تا پایان سال که فرد ناتوان به سن ۴۹ سال برسد، ادامه یابد.

مشارکت های خصوصی (برای مثال، مشارکت های دولتی انحصاری) برای یک برنامه، متجاوز از ۲۰۰۰۰۰ دلار نمی تواند باشد و بعد از ۵۹ سالگی ذینفع، نمی تواند ساخته شود. مشارکت های خصوصی غیر قابل برگشت هستند: آنها باید برای ذینفع یا مرگ استفاده شوند، و جزء مایملک ذینفع، حساب می شوند.

شرکت بیمه رحیمیان Insufin از خوانندگان و علاقمندان دعوت به عمل می آورد که تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارتد.

مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصان مربوطه نمی شود.

پرسش های خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل   news@insufin.com   مطرح کنید.

به وب لاگ ما سر بزنید www.cover4u.ca

www.youtube.com/sherkatbimeh

https:www.facebook.com/Insufin

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی مشاوران متخصص بیمه و امور مالی کانادا به شماره ثبت ۲۰۶۵۸۱۷ است.