در همایش تخصصی مدیریت ورزش که به مدت دو روز برگزار شد، ۳۴ مقاله به صورت سخنرانی و ۴۰ مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸


 

در همایش تخصصی مدیریت ورزش که به مدت دو روز برگزار شد، ۳۴ مقاله به صورت سخنرانی و ۴۰ مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

در مراسم افتتاحیه "سیدامیر احمد مظفری" رئیس پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم ضمن قدردانی از اساتید و جامعه دانشگاهی که در این همایش حضور یافته اند، گزارش کوتاهی از روند برگزاری این همایش ارایه کرد.

وی تخصصی شدن همایش های ورزشی را یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده پژوهشکده تربیت بدنی در سال جاری دانست و گفت: امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم استفاده بهتری از فرصت ها و فعالیت های پژوهشی انجام شده در ورزش ببریم.

مظفری گفت: تا پایان سال جاری همایش‌های تخصصی فیزیولوژی ورزشی در کرمانشاه و رفتار حرکتی و طب ورزشی در کرمان برگزار خواهد شد.

در ادامه حسین پورسلطانی معاون پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و دبیر علمی این همایش گفت: از پنج ماه پیش کارهای مقدماتی برگزاری این همایش آغاز شد و در مجموع ۱۸۸ مقاله با موضوعات مدیریت ورزشی به صورت الکترونیکی دریافت شد.

در این مراسم همچنین‏‌، مهدی طالب‌پور مدیرکل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: یکی از موضوعات مهم ورزش ایران، حاکمیت مطلق غیرتخصصی بر ورزش در ۳۰ ساله گذشته است.

وی با تاکید بر این که منظور از حاکمیت بحث اجرایی نیست، افزود: مشکلات حاکمیت فعلی ورزش ایران برگرفته از سکوت مجامع علمی کشور است و وقتی عرصه ورزش در دست غیر علمی ها باشد با این گونه مشکلات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به این که برگزاری این همایش ها فرصت خوبی برای مرور عملکرد است افزود: باید بررسی کرد جایگاه اصلی ورزش ایران کجاست و ما به عنوان واسطه بین علم و تجربه و ورزش در این زمینه چه کرده ایم؟

طالب پور وظیفه اصلی برگزار کنندگان همایش‌های علمی را پاسخ به این گونه سئوالات دانست و گفت: آیا مجامع علمی ایران توانسته اند حلقه های علم و تجربه را در مسیر مدیریت ورزش متصل کنند.

وی اشتغال را برای دانشجویان رشته تربیت بدنی معضل بزرگی دانست و گفت: اگر ورزش را یک صنعت بدانیم بنابراین باید اشتغال ایجاد کند.

طالب پور در ادامه سخنان خود پیشنهاد ایجاد انجمن علمی مدیریت ورزشی در کشور را ارائه کرد و گفت: ایجاد این انجمن برای ارتباط بین علم و عمل ضروری است.