آزربایجان دموکراسی اجاقی: به گزارش خبرگزاری ایتالیایی “آکی”  گروهی از شهروندان ایرانی با عنوان”دوستان فرزند و وکیل سکینه” در پیامی خطاب به دولت ایتالیا و پارلمان اروپا خواستار پی گیری این دو نهاد برای آزادی سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان، فرزند و و کیل بانو سکینه محمدی آشتیانی شدند. این پیام دیشب به آژانس خبری ایتالیایی “آکی” فرستاده شد.

در این پیام آمده است

 ما دوستان و آشنایان جناب آقای وکیل جاوید هوتن کیان و آقای سجاد قادرزاده، وکیل و فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی از دولت ایتالیا و پارلمان اروپا میخواهیم که برای آزادی این دو تن که فقط به جرم حقیقت گویی و دفاع از حقوق انسانی خانم سکینه بیش از دو هفته است در زندان هستند، اقدام کنند.

از راست هوتن کیان وکیل و سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی

این دو تن شجاعانه و به تنهایی در ایران از این خانم دفاع کردند و حتی در نامه هاشان به پارلمان اروپا درخواست کمک کردند. ما انتظار داریم که جامعه بین المللی بخصوص دولت و مردم ایتالیا، واتیکان و پارلمان اروپا تقاضای آزادی این دو تن را بکنند. اکنون خبری از آنها نیست و صداهایی مبنی از شکنجه آنها به گوش میرسد. کمکشان کنید چرا که آن دو صدای سکینه در جهان بودند و خاموشی آنها جان این خانم را هم به خطر خواهد انداخت.

سجاد قادرزاده و جاوید هوتن کیان بیش از دو هفته پیش به همراه دو روزنامه نگار آلمانی در تبریز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

گفتنی ست که فرزند و وکیل سکینه محمدی در طول ماه های گذشته در مصاحبه هایشان با خبرگزاری “آکی” بارها از احتمال بازداشتشان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی درخواست کمک کردند. آنها گفتند:”ما در ایران تنها هستیم. کمکمان کنید”.