Farhad-Farsadi-n

صاحبان مشاغل و مدیران نهادهای اقتصادی همواره در معرض ریسک هایی هستند که ماهیتاً ممکن است به ظاهر اثرات مخربشان مشهود نباشد، ولی وجود دارند به همین علت هم هست که بیمه نامه های متفاوتی برای بیزینس های مختلف طراحی شده و پیشنهاد می شود. اگر شما در زمره گروهی هستید که به تولید و ارایه کالا مشغولید بدانید که ریسک های فعالیت های شما در چند گروه طبقه بندی می شود و بیمه نامه اش بسیار ساده است، اما اگر به ارایه سرویس و خدمات مشغولید مطلع باشید که ریسک های متفاوتی بیزینس شما را احاطه کرده و نیاز دارید که از مشورت یک بروکر متخصص بهره ببرید. در این حالت نیازهای بیمه ای شما تعیین و سپس بیمه نامه مربوطه برایش طراحی شده و بعد از اخذ مجوز از شرکت بیمه مربوطه نسبت به صدور بیمه اقدام می شود. مواردی که در اهم امور بایستی بیمه شود عبارتند از:

۱ ـ بیمه دزدی: تصور نمایید که شخصی با نیت دزدی وارد دفتر یا محیط کار شما شده و اقدام به دزدیدن کامپیوتر شما می نماید، البته ماهیت این دزدی فقط ضرر و زیان فیزیکی به کامپیوتر نیست، بلکه تمامی نرم افزارهای مربوطه که در ارتباط با حرفه تخصصی شما هم هست از دسترس شما خارج شده و نیاز دارید هم کامپیوتر و هم نرم افزارها را خریداری کنید و تازه شروع فعالیت است تا تمامی اطلاعات را وارد سیستم جدید نمایید که این هم هزینه سرشاری را در بر دارد. در اغلب بیزینس های متفاوت صاحبان مشاغل یک کامپیوتر به ظاهر ۵۰۰ دلاری را تا ۴۰۰۰ دلار بیمه می کنند تا اینگونه ضررها هم پوشش داده شده باشد، البته شرکت بیمه هم کاملا به این امر واقف است و با خریدار بیمه در توافق می باشد.

۲- بیمه عدم النفع و توقف کار: تصور نمایید بر اثر یکی از خطرات بیمه شده مثل دزدی یا آتش سوزی بیزینس مربوطه قابلیت ادامه فعالیت نداشته باشد و برای بازسازی و مرمت صاحب و دارنده مجبور باشد فعالیت را برای مدتی تعطیل کند در مرحله اول ضررهای مستقیم و در ثانی ضررهای جانبی (عدم دریافت درآمد و از دست دادن بازار کار) می تواند بسیار مهم باشد.

۳- ریسک های حوادث طبیعی : سیل ـ توفان ـ زلزله ـ سونامی و حرکت و رانش زمین از عواملی است که توانایی دارد بیزینس را از گردونه ی سوددهی خارج کند و بسیار دیده شده که امکان بازسازی بیزینس مربوطه در محل قبلی امکان پذیر نباشد.

۴- مورد تعقیب قانونی قرار گرفتن: بسیار دیده شده که شخص ثالثی در محل بیزینسی زمین خورده و این مطلب منجر به اقدامات قانونی شده و بیزینس را دچار هزاران مشکل کرده است. برای اجتناب از ضرر و زیان های غیر قابل جبران بایستی این مورد را به بیمه نامه های بیزینس اضافه کرد.

۵- حادثه برای کارکنان و مدیران بیزینس در محل کار: بسیار دیده شده که فرد شاغلی بر اثر حادثه در محل کارش دچار نقص عضو و از کار افتادگی شده و از صاحب کار خود ادعای غرامت کرده است . این مورد نیز قابلیت اضافه کردن به بیمه نامه را دارد.

هر ساله بیزینس های مختلفی به دلیل مسایل مطرح شده تعطیل می شود و از صحنه بیزینس خارج می گردند. برای حفظ خود از بیمه مناسب بهره ببرید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com