شب دوشنبه دهم نوامبر (۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷) به همت بنیاد پریا، گروهی از ایرانیان تورنتو، از جمله هنرمندان صاحب نام تئاتر، سینما هنرهای تجسمی و  …


شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸ همای در میان طرفدارانش در میهمانی بنیاد پریا


 

شب دوشنبه دهم نوامبر (۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷) به همت بنیاد پریا، گروهی از ایرانیان تورنتو، از جمله هنرمندان صاحب نام تئاتر، سینما هنرهای تجسمی و سرشناسان فرهنگ و اقتصاد و نماینده ایرانی تبار مجلس انتاریو دکتر مریدی گرد هم آمدند، تا با دیدن لحظاتی از کار گروه مستان با همای و مستان از نزدیک آشنا شوند. از آنجا که گروه مستان جمعه  ۱۴ نوامبر در روی تامسون هال کنسرت دارند، در این شب پیش کنسرت تنها به اجرای دو سه کار بسنده کردند که مورد استقبال بسیار قرار گرفت.

 

برنامه که با پشتیبانی گروهی از صاحبان کار و کسب ایرانی برگزار شده بود و با صرف شام و نوشیدنی و دسر همراه بود، هنگامی به اوج رسید که همای و مستان بر صحنه رفتند و آوای داووی همای در تالار اجتماع پریا پیچید. با اینکه مستان دو سه ترانه بیشتر نخواندند، اما شور و حالی که در جمعیت ایجاد شد شرکت کنندگان را بر آن داشت که پیش پای این جوان پس از انقلاب به جهان آمده برخیزند و برای زمان درازی او و گروهش را تشویق کنند.

این برنامه که با همت مرکز فرهنگی پریا مهندس احمد تبریزی و دیگر همکاران و یارانشان برگزار شده بود، توسط جمعی از اهالی کسب  و کار ایرانی در تورنتو نیز حمایت شده بود.  باید از بنیاد پریا که ابتکار این گردهمایی را برعهده داشتند سپاسگزاری کرد، و البته  سپاس اصلی از گروه مستان و همای خوش الحان است که جشن بنیاد پریا با حضور گروه مستانشبی فراموش نشدنی را برای اهالی تورنتو به یادگار نهادند، هر چند شب بزرگتر و به یاد ماندنی تر همای و مستان در راه است.

 

 

جمعه ۱۴ نوامبر در روی تامسون هال آوای موسیقی ایرانی و ایران طنینی خواهد داشت که برای سالها در یاد حاضران خواهد ماند. حادثه ی حضور همای و مستان از نادر اتفاقات فرهنگی و هنری است که حضور نداشتن در آن، افسوس بعدها را به دنبال خواهد داشت. از همای و مستان که مهمان تورنتو هستند برای ایجاد شبی چنین پرشور و آهنگین باید سپاسگزار بود.

به امید دیدار همای و مستان در ۱۴ نوامبر.