شهروند علی شریفیان: نخست وزیر پیشین و وزیر دارایی اسبق دولت لیبرال کانادا در مصاحبه ای با رادیوی سی بی سی با لحنی تند به انتقاد از سیاست های اقتصادی محافظه کاران و بودجه ای که قرار است پس از تاخیری نامعمول روز ۲۱ آوریل به وسیله جو اولیویر، وزیر دارایی دولت محافظه کاران به پارلمان ارائه شود، پرداخت.

پل مارتین در این مصاحبه برخورد محافظه کاران با اقتصاد کانادا را در یک دهه ای که قدرت حکومتی را دست داشته اند «مطلقا شرم آور» خواند. جو الیویر وعده داده لایحه بودجه ای بدون کسری بودجه خواهد داشت.

پل مارتین با اشاره به اقدام استفن پولوز، رئیس بانک مرکزی کانادا که چندی پیش نرخ بهره را به ۷۵ صدم درصد کاهش داد، توضیح داد کاهش نرخ بهره پایه به این معنی است که رئیس بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی در بازار را برای رونق اقتصادی ضروری می داند، پس اکنون زمان صرفه جویی، کاهش بودجه برنامه های اجرایی و کاستن بودجه ی برنامه های بنیادی ساختاری و سرمایه گذاری در شهرها و در زمینه ی تحقیقاتی که منتج به کشف می شود و به بازار کار فردا کمک می کند، نیست. باید به اقتصاد و امور مالی و پول به صورت هماهنگ پرداختPaul-Martin.

پل مارتین در قسمت دیگری از سخنان خود با تاکید گفت، کانادا با شرایط بحران اقتصادی بسیار مخاطره آمیزی دارد روبرو می شود و ما اکنون هیچ کاری نمی کنیم همانطور که در یک دهه اخیر کاری نکرده ایم.

محافظه کاران مکررا گفته و می گویند از بحران ۲۰۰۸ تاکنون ما ۵۳ میلیارد دلار برای رونق اقتصادی هزینه کرده ایم. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم در زمینه تحقیقات علمی سرمایه گذاری کرده ایم.