شهروند علی شریفیان: کریستین پارادیس و شلی گلوور دو وزیر با سابقه کابینه دولت محافظه کاران فدرال روز جمعه هفته پیش اعلام کردند در انتخابات فدرال سال جاری که قرار است ۱۹ اکتبر برگزار شود، شرکت نخواهند کرد. کریستین پارادیس ۴۱ ساله در وب سایت خود با انتشار یادداشتی علت این امر را مسائل خانوادگی اعلام کرده است.

پارادایس که هم اکنون وزیر توسعه بین المللی کابینه هارپر است، نخستین بار در سال ۲۰۰۶ به نمایندگی مجلس انتخاب شد و تاکنون مقام صدارت چند وزارتخانه را بر عهده داشته است، یادآور شده از اینکه عضو دولتی قوی بوده افتخار می کند. وی به ویژه از وضعیت اقتصادی که توانسته است همراه با همکاران دیگرش برای کانادا به وجود آورند، اظهار رضایت کرده است

از راست: کریستین پارادایس، شلی گلوور

از راست: کریستین پارادایس، شلی گلوور

.

کریستین پارادایس در این یادداشت کوتاه نوشته: «در سیاست اگر کسی کار مهمی نکند مورد انتقاد هم قرار نمی گیرد.» پارادایس اکنون جزو ۵ نماینده ای است که از کبک از طرف حزب محافظه کاران حضور دارند. یادآوری اینکه کبک در مجموع ۷۵ کرسی در پارلمان دارد.

شلی گلوور، وزیر میراث کانادایی و زبان های رسمی هم علت کناره گیری اش از سیاست را مسائل خانوادگی عنوان کرده است و گفته است به علت دوری از خانواده، طی ۱۸ ماه گذشته، او و خانواده اش روزگار دشواری به علت بیماری بعضی از اعضای خانواده گذرانده اند.

شلی گلوور پیش از وارد شدن به سیاست به مدت ۱۹ سال در پلیس وینی پگ مشغول به خدمت بوده است. او از ده سال پیش با پیروزی در انتخابات به عنوان کاندیدای حزب محافظه کار وارد سیاست شد.

پیش از این دو وزیر با سابقه چندی پیش جان برد، وزیر و مهره کلیدی کابینه هارپر بی هیچ مقدمه به ناگهان از سیاست کناره گیری کرد.