Farhad-Farsadi-n

اطلاع از کم وکیف مسایل اجرایی سازمان های بیمه ای از آن جهت حایز اهمیت است چون در صورت تحقق موردی می توان به آنها مراجعه و احقاق حق کرد.

– The Insurance Bureau of Canada نماینده شرکتهای بیمه است و بر ۸۰درصد اموال و اشیاء و مسئولیت نظارت دارد. عمده فعالیتش بقرار ذیل است :

– تسهیل در جهت انجام امور قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار

– تحلیل آمارها و آنالیز داده ها جهت دستیابی به روش های جدید عملی

– تهیه فرم های جدید برای موارد اجرایی، حقوقی و قراردادی

– توجه به طرح های بیمه های اتومبیل و تجزیه تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای جدید

– آشنایی و آگاهی مردم به بیمه های اموال و اشیاء و مسئولیت

– کنترل ریسک، کاهش احتمال بروز خطر و جلوگیری از توسعه خسارت ـ تعلیم اکچورها، آنالیزگرها و نرخ دهندگان بیمه

– The Insurance Institute of Canada در سال ۱۹۵۲ در ونکوور ایجاد شده هدفش نظارت بر آموزش و ارتقاء سطح دانش فنی بیمه ای در کانادا بوده است.

– The Underwriters Laboratory of Canada بر شناسایی ریسک هایی که اماکن در مقابل آتش سوزی دارند نظارت می کند.

– تکنولوژی حریق را می شناساند و کدهای ایمنی ساختمان را بررسی می کند.

– راه های جلوگیری از آتش سوزی را به عموم می شناساند و بر وسایل اطفاء حریق خصوصی و عمومی نظارت دارد .

ـ The Fire Underwriters Investigation Bureauدر جهت کشف تخلفات آتش سوزی ایجاد شده و آماری را به مرکز مطالعات و بررسی های کانادا از هر خسارتی که بالای ۳۰۰۰دلار باشد گزارش می کند.

-The Canadian Automobile theft Bureau نگهدارنده آمار ماشین های سرقت شده است و اسامی بیمه گذارانی که بیش از یک بار ماشین هایشان را سرقت کرده اند به کمیته نظارتی فدرالی گزارش می نماید.

– The Insurance Crime Prevention Bureau هر ساله بین یک تا دو بیلیون دلار درکانادا کلاهبرداری بیمه ای می شود. برای جلوگیری از این معضل این کمیته ایجاد شده و وظیفه دارد تا از آن جلوگیری نماید.

The Canadian Independent Adjuster ‘s Association وظایف اصلیش عبارتست از :

ـ آموزش اعضاء (بیمه ای، خسارتی، حقوقی و گزارش نویسی)

ـ ارتقاء سطح کیفی و کمی ـ ایجاد پل های ارتباطی بین دانشگاه و این مرکز برای جذب چارترهای بیمه و دکترهای حرفه ای بیمه با گرایش ارزیابی خسارت.

– The Casualty Claim Index Bureau بر غرامات بدنی نظارت دارد و هر شخصی که بیش از ۴ هفته بستری شده باشد و غرامتی بیش از ۷هزار دلار دریافت کند در مرکز مطالعات آماری نامش منعکس می باشد. عمده وظایفش مشاوره به صدمه دیدگان ، تحقیق و بررسی تخلفات و تقلبات است.

– Insurance Broker ‘s Association of Canada موسسه ناظر بر عملکرد کارگزاران بیمه است و در بخش اموال و اشیاء و مسئولیت اقدام به ارائه مدارک حرفه ای به کارگزاران بیمه نیز می کند.

-The Facility Association صندوق حمایتی بین چند شرکت بیمه است و در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران جدید یا آنهایی که چندین خسارت داشته اند و از سابقه خسارتی خوبی برخوردار نیستند مهیا شده. از آنجا که بیمه شخص ثالث در کانادا اجباری است و همه نسبت به خرید آن ملزم شدند، لذا آنهایی که از سابقه بدی برخوردارند و توانایی پرداخت حق بیمه بالا را ندارند از توانایی این صندوق حمایتی بهره مند شده و برای دو سال با حداقل حق بیمه ها در جامعه بیمه گذاران اتومبیل پذیرفته می شوند و سعی می کنند تا طی این دو سال بتوانند جزو بیمه گذاران خوب باشند و خسارتی را به جامعه بیمه ای تحمیل نکنند تا مجدد به بازار اصلی باز گردند.

-The Canadian Insurance Claims Manager ‘s Association در سطح کلان نظارت بر مدیران خسارت و برآوردکنندگان خسارت دارد .

-The study Centre of Insurance Operation پل ارتباطی است بین کارگزاران بیمه و برنامه نویسان کامپیوتری بیمه تا بتوانند در جهت ساده و قابل فهم کردن موارد برای بیمه گذاران مفید باشند.

فرهاد فرسادی: بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها

farsadi@insurefar.com