خبرگزارى هرانا ـ سعید متین پور روزنامه نگار زندانى، از زندان مرکزى زنجان به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید متین پور روز سه شنبه ١۵ اردیبهشت، به شکلى غیرمنتظره مجددا به قرنطینه زندان اوین منتقل شد و بنا بر اطلاع، قرار است روز چهارشنبه، از قرنطینه به بند هفت زندان اوین منتقل شود.

سعید متین پور در ششم مهرماه سال گذشته از بند ٣۵٠ اوین به دلایل نامشخص به زندان زنجان منتقل شده بود و به مدت هفت ماه در زندان مرکزى زنجان نگهدارى مى شدMatinpour.

سعید متین پور فعال مدنى و فارغ التحصیل فلسفه دانشگاه تهران، در چهارم خرداد ماه ٨٨، به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان بازداشت و توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى صلواتى به ٨ سال حبس تعزیرى محکوم شد.

این روزنامه نگار ترک زبان، عضو هیئت تحریریه هفته نامه هاى “یارپاق” و “موج بیدارى” بوده و همچنین با روزنامه هاى محلى آذربایجان همکارى مى کرده است.