رحمان رضایى که چندى پیش براى حضور در تیم فوتبال پرسپولیس با مسئولان این تیم به توافق نهایى رسیده بود و در تمرینات آنها شرکت مى کرد، …


شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر  ۲۰۰۸


 

رحمان رضایى که چندى پیش براى حضور در تیم فوتبال پرسپولیس با مسئولان این تیم به توافق نهایى رسیده بود و در تمرینات آنها شرکت مى کرد، با حضور در هیات فوتبال استان تهران قراردادش را به ثبت رساند. قرارداد رضایى با پرسپولیس تاکنون به صورت داخلى امضا شده بود و او طى ۲ هفته اخیر با این تیم تمرین مى کرد. پس از خارج کردن اسم میثاق معمارزاده با عنوان مصدومیت از لیست پرسپولیس، رحمان رضایى توانست قراردادش را با این تیم ثبت کند.