سردبیر و جمعی از همکاران شهروند در روز آزادی مطبوعات در مراسم کوتاهی که کنسولگری آمریکا در تورنتو به این مناسبت ترتیب داده بود، شرکت کردند. روزنامه‌نگاران و ناشران از نشریات و رسانه‌های مختلف در این مراسم که در محل اقامت سرکنسول آمریکا صورت گرفت، شرکت داشتند و به بهانه‌ی این روز خاطرات خود در مورد چالش‌های آزادی مطبوعات را در اشتراک گذاشتند.

کوین جانسون، سرکنسول آمریکا، در سخنانی کوتاه به اهمیت آزادی مطبوعات اشاره کرد و از وضع وخیم روزنامه‌نگاران در سراسر جهان گفت. آقای جانسون با ذکر سخنانی از توماس جفرسون، از پدران بنیانگذار آمریکا، بر اهمیت آزادی مطبوعات برای کشورش تاکید کرد.

جانسون و سایر کارمندان کنسولگری آمریکا در صحبت با مسئولان شهروند جویای پوشش اخبار آمریکا توسط شهروند شدند و از اقدامات آن در این زمینه تقدیر کردند.