شهروند- سازمان بهداشت کانادا اعلام کرد که زنان قبل از تجویز داروی Mifegymiso برای پایان دادن به بارداری نیاز به سونوگرافی ندارند. Mifegymiso نام تجاری دارویی شامل دو قرص است که برای پایان دادن به بارداری در مراحل اولیه به کار می رود.

پیش از این زنان برای تجویز و دریافت این دارو نیاز به سونوگرافی داشتند تا روشن شود که دقیقا در هفته ی چندم بارداری هستند و همچنین از این مهم اطمینان حاصل کنند که بارداری شان خارج از رحم نیست. اما ترکیب جدید این دارو نشان می دهد که اگر فرد خودش می تواند حدس درستی از تاریخ بارداری داشته باشد نیازی به سونوگرافی ندارد مگر اینکه بارداری مشکوک به بارداری خارج از رحم باشد که در این صورت باید با تشخیص پزشک معالج عمل شود.

این اتفاق باعث می شود که زنان در مراحل اولیه ی بارداری راحت تر و سریع تر به این دارو دسترسی پیدا کنند و بتوانند به موقع جلوی بارداری شان را بگیرند. همچنین سازمان بهداشت کانادا می گوید که از این دارو می توان تا هفته ی نهم بارداری استفاده کرد. قبلا تنها تا هفته ی هفتم بارداری این دارو تجویز می شد.