شهروند ـ علی شریفیان: هفته گذشته خانم لیزا کامرون، قاضی دادگاه پیتربروو، دین دل ماسترو را به جرم شکستن قوانین سازمان انتخابات کانادا در جریان انتخابات ۲۰۰۸ فدرال مقصر شناخت و این نماینده پیشین حزب محافظه کار را به جرم خرج بیشتر از حد تعیین شده در مبارزات انتخاباتی اش، ارائه مدارک ساختگی به دادگاه و ۲۱ هزار دلار کمک به انتخاب خودش به یک ماه زندان، چهار ماه حبس خانگی و پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه به انجمن انتخابات حوزه پیتربروو محکوم کرد.del-mastro

بر اساس رای قاضی دل ماسترو همچنین ۱۸ ماه حق هیچگونه فعالیت سیاسی را ندارد و به مدت ۵ سال هم نمی تواند کاندیدای انتخاباتی بشود.

دین دل ماسترو علاوه بر پیروزی در انتخابات ۲۰۰۸ در انتخابات ۲۰۱۱ هم توانسته بود از حوزه انتخاباتی پیتربروی انتاریو به مجلس راه یابد. دل ماسترو منشی پارلمانی استفن هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار فدرال بود و پس از عنوان شدن اتهاماتش از سوی سازمان انتخابات کانادا در ماه نوامبر سال گذشته از نمایندگی مجلس استعفاء داد. وکیل دل ماسترو اعلام کرده از رای صادره فرجام خواهی می کند.