شهروند ـ علی شریفیان: با فرا رسیدن فصل تابستان و برگزاری پیک نیک های تابستانی قیمت گاز پروپان که برای باربکیو از آن استفاده می شود، به جای اینکه بالا برود، کاهش پیدا کرده است.

جری گوبی مهندس متخصص تولید گاز پروپان به خبرنگار سی بی سی گفته است به خاطر تولید فراوان گاز پروپان و پر بودن انبارها و کاهش تقاضا برای این کالا، قیمت آن کاهش پیدا کرده است. جری گوبی یادآور شده همچنین در چند سال اخیر به خاطر گرم تر شدن زمستانها مصرف پروپان برای گرم گردن خانه هم کاهش یافته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ ما با کمبود پروپان روبرو شدیم. هم اکنون قیمت یک لیتر گاز پروپان برای استفاده در راه انداختن باربکیو به ۵۹ سنت رسیده است.  این گاز به همین قیمت به خودروهای گاز سوز فروخته می شود، اما قیمت آن برای گرم کردن خانه از ۵۹ سنت هم کمتر است.  این کمترین قیمت این گاز در چند سال اخیر بوده است. در سال ۲۰۱۴ که بازار با کمبود پروپان روبرو شد، قیمت آن به یک دلار و ۱۱ سنت رسید. propane-gas