نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دوهفته گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز ۴۹ نفر را بازداشت کردند که یکی از بازداشت شدگان به نام ناصر آلبوشوکه درفشان به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه کشته شدپس از دیوار نویسی توسط عده ای از جوانان در شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات پارلمانی آینده ایران، نیروهای امنیتی با یورش به این مناطق تعدادی از جوانان را دستگیر و روانه بازداشتگاههای اداره اطلاعات کردند. پس از این موج امنیتی و بازداشت ها با حضور نیروهای امنیتی در محله های عرب نشین شوش همچون خضیره، دوار، احمد آباد و روستاهای مسیر کعب این مناطق حالت نظامی به خود گرفتند و فرمانداری در این مناطق منع آمد وشد شبانه صادر کرد.

 

حکومت نظامی شبانه با بازداشت تعدادی از جوانان پس از سه شب پایان یافت و به دنبال آن موج دستگیریها شهر حمیدیه در غرب اهواز را فرا گرفت. در این شهر نیز یک افسر بازنشسته سپاه به نام سید فرج موسوی و تعدادی از جوانان این شهر دستگیر شدند.

موج دستگیری ها اما هنوز پایان نیافته و محله های عرب نشین اهواز همچون ملاشیه و کریشان را نیز فرا گرفته و روز جمعه ۳.۲.۲۰۱۲ هفت تن از جوانان این مناطق دستگیر شدند.

بازداشت شدگان شهر شوش:

۱- سجاد کعبی

۲- احمد زغیبی( ۲۱ ساله)

۳- عثمان زغیبی

۴- مهدی خسرجی

۵- امیر سرخی

۷- جعفر کعبی

۸- کاظم دبات

۹- جعجع چنانی

۱۰ مرتضی موسوی

۱۱- فیصل دبات

۱۲- کریم کعبی

۱۳- عدنان زعیبی

۱۴- مسلم مزرعاوی

۱۵- مهدی نواصری

۱۶- حسن نواصری

۱۷- علی کنانی

۱۸- ابراهیم حیدری

۱۹- سالار عبیداوی ۳۵ سنه

۲۰- جاسم کعبی

 ۲۱-خدیجه کعبی (این خانم به همراه پدرخود “جاسم” و برادرش “محمد” دستگیر شده است(.

۲۲- محمد کعبی

۲۳- عاشور دبات

۲۴-عادل دبات(۲۰ساله)

۲۵- حمید کعبی (۲۱ساله)

۲۶- احمد دبات

بازداشت شدگان شهر حمیدیه :

۲۷- -عیدان شاخی (۳۷ ساله)

۲۸- خالد عبیداوی (۲۵ ساله)

۲۹- حسن عبیات

۳۰- سید فرج موسوی (افسر بازنشسته سپاه)

۳۱- محمد عدنان حلفی

۳۲- کریم دحیمی (۲۶ساله)

۳۳- جمال عبیات

۳۴- جلیل  عبیات

۳۵- علی حیدری

۳۶- هادی منابی

۳۷- حیدر عبیداوی

۳۸- عباس ثامر

۳۹- حسن منابی(۳۳ ساله)

۴۰- غالب منابی (۳۷ ساله)

۴۱-عماد ساعدی( ۲۵ساله، معروف به عدنان)

۴۲- ایوب ساعدی (۲۳ ساله)

۴۳ – عدنان چلداوی (۲۶ ساله)

۴۴- عادل چلداوی۲۳(ساله)

۴۱- مجید باوی(۳۵ ساله ودارای فلج کامل از ناحیه هر دو پا)

 

بازداشت شدگان اهواز:

۴۲- محمد نعامی

۴۳- سعدون سیلاوی

۴۴- جاسم مروانی

۴۵- توفیق حیدری

۴۶- علی شریفی

۴۷- طاهر معاویه

۴۸- ولید حمادی

۴۹-ناصر آلبوشوکه درفشان(۲۰ ساله که پس از ۴ روز بازداشت زیر شکنجه کشته شد)

کارشناسان مسائل اهواز معتقدند با توجه به نزدیک شدن ماه آوریل و احتمال تظاهرات مردمی در سطح اقلیم اهواز که سالیانه از ۱۵ آوریل شروع می شود، نیروهای امنیتی از هم اکنون دچار اضطراب شده و اقدام به یورش به مناطق عرب نشین کرده اند.

در ۱۵ آوریل هر سال که سالیاد برچیده شدن حکومت محلی در اقلیم اهواز است، مردم عرب به خیابان ها می آیند و از سیاست های تبعیض نژادپرستانه رژیم و محرومیت از حقوق ملی خود از جمهوری اسلامی اعلام انزجار می کنند.