شهروند ـ علی شریفیان: در دادخواستی که در ونکوور به دادگستری داده شده آمده است که ایرکانادا و چند شرکت بزرگ آمریکای برای پروازهای خود بین کانادا و آمریکا با تبانی به طور تعمدی و مصنوعی تعداد و ظرفیت مسافران پروازهای خود را محدود کرده اند تا قیمت بلیت ها به طور مصنوعی بالا برده و بالا نگه دارند.

در این دادخواست گروهی از مسافران به طور دسته جمعی خواستار غرامت شده اند. چندی پیش نامه و دادخواست مشابه ای در آمریکا به مقامات قضایی ارائه شده است. در این دادخواست علاوه بر ایرکانادا از شرکت های یونایتد، دلتا، ساوت وست و آمریکن هم شکایت شده است.air-canada

مقامات ایرکانادا حاضر نشده اند درباره این موضوع با سی بی سی مصاحبه کنند و از دادخواست غرامت خواهی اظهار بی اطلاعی کرده اند. دادگاه قرار است به زودی اعلام کند که آیا می تواند به این دادخواست به عنوان غرامت خواهی دسته جمعی رسیدگی کند.