JUSTIN-TRUDEAU

شهروند- علی شریفیان: پس از دو هفته بیست و یکمین کنفرانس جهانی مبارزه با آلودگی، گرمایش جهان و افزایش گازهای گلخانه ای سازمان ملل متحد در پاریس، با شرکت حدود ۱۹۰ کشور جهان به پایان رسید.

در پایان این کنفرانس نمایندگان این کشورها به توافقی رسیدند که آن را توافقی تاریخی و بی سابقه و نقطه عطفی در تاریخ حفظ محیط زیست توصیف کرده اند. با اینکه این توافقنامه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی کند، اما بر اساس مفاد آن قرار است در یک کوشش همگانی تا سال ۲۰۳۰ از میزان گازهای گلخانه به مقدار زیادی کاسته و درجه حرارت کره زمین بین یک و نیم تا دو درجه کاهش داده شود. کشورهای ثروتمند قول دادند با کمک مالی و با کمک های فنی خود به کشورهای فقیر و در حال توسعه کمک کنند تا بتوانند در این کار مشارکت کنند.

نخست وزیر کانادا با چند وزیر خود، رهبران احزاب دیگر کانادا و چند سازمان غیر دولتی در این کنفرانس حضور یافت. ترودو در بخشی از سخنرانی آغازین خود گفت: «کانادا برگشته است.» کانادا هنوز طرح دقیقی ارائه نکرده و هنوز قرار است بر اساس طرح دولت پیشین تا سال ۲۰۳۰ میزان گازهای آلوده کننده را به ۳۰ درصد میزان گازها در سال ۲۰۰۵ برساند.

برای طرح جدید ترودو قرار است ۹۰ روز پس از این کنفرانس در نشستی با نخست وزیران کانادا طرحی تازه و نقشه ای برای اجرای این طرح آماده کند. آن گونه که در رسانه های کانادا و جهان بازتاب یافت حضور پر انرژی و مصمم کانادا و اعلام آمادگی ترودو برای همکاری با جامعه بین المللی بسیار چشمگیر بوده است.

در عمل کانادا پس از یک دوره حدودا ده ساله بی عملی دوباره در صحنه بین المللی حضور قدرتمندی پیدا کرده است. کانادا بویژه قصد دارد با همکاری همسایه جنوبی خود طرحی کارساز برای رفع این مشکل کلیدی امروز و آینده جهان به میان آورده و اجرا کند.