سایت تغییر برای برابری برای هفدهمین بار فیلتر شد. از میان سایت های کمپین در دیگر شهرها و کشورها سایت های کمپین در همدان، آذربایجان،  …


شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر  ۲۰۰۸


 

دفاع از حقوق زن قدغن!


 

تغییر برای برابری: سایت تغییر برای برابری برای هفدهمین بار فیلتر شد. از میان سایت های کمپین در دیگر شهرها و کشورها سایت های کمپین در همدان، آذربایجان، زاهدان، شیراز، مشهد، کویت، آلمان، زابل، آمل، ایلام، کرمانشاه، رشت، اراک، کرج، کالیفرنیا، قبرس، سوئد فیلتر شده اند. علاوه بر این وبلاگ مردان برای برابری، وبلاگ کارگروه ارث برابر، تصویر برابری فیلتر شده اند.

همچنین سایت مدرسه فمینیستی، سایت همبستگی زنان ایران، وبلاگ های زنان از جمله وبلاگ زنانه ها، پرنده خارزار، حوا، کیبرد آزاد،… با تیغ سانسور مواجه شدند.

آدرس جدید تغییر برای برابری

www.changeforequality.info