شهروند- آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد که در پایان دوره ی صدراعظمی در سال ۲۰۲۱ به طور کلی از دنیای سیاست کناره گیری خواهد کرد. آنگلا مرکل ۱۸ سال است که رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان (CDU) است و از سال ۲۰۰۵ صدراعظم آلمان است.

او در خبری رسمی اعلام کرد که در ماه دسامبر امسال در انتخابات ریاست حزب دیگر شرکت نخواهد کرد ولی تا سال ۲۰۲۱ همچنان صدراعظم آلمان باقی خواهد ماند. همزمان با این خبر وزیر بهداشت آلمان، ینس اسپان، و دبیر کل حزب دمکرات مسیحی، آنگرت کرامپ نامزدی خود را برای رهبری حزب دمکرات مسیحی آلمان اعلام کرده اند.

صدراعظم آلمان از طریق رای گیری فدرال مشخص می شود و قرار است دور بعدی آن در سال ۲۰۲۱ برگزار گردد. دلیل اصلی کناره گیری آنگلا مرکل از رهبری  حزب دمکرات مسیحی آلمان، شکست سخت این حزب در انتخابات اخیر منطقه ای آلمان است و آنگلا مرکل خودش را برای این شکست مقصر می داند.