شهروند ـ علی شریفیان: آندره دو گراس Andre De Grasse، دونده ی کم نظیر کانادایی توانست در دوهای سرعت ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، رقبای با تجربه و قدرتمند خود را شکست بدهد و دو مدال طلا به دست آورد. آندره همراه با تیم کانادا و عمدتا با همت و نقش کلیدی خود توانست در دوی ۴ در ۱۰۰ امدادی هم به مدال طلا برسد، اما پس از گذشت دو ساعت از مسابقه با اعتراض هیئت های ورزشی چند کشور و از جمله عمدتا آمریکا، داوران از تیم کانادا خطا گرفتند و مدال طلای ۴ درصد متر امدادی این تیم به علت خطا به هنگام تعویض چوب ها، بازپس گرفته شد. اما در همه حال پس از سالها در کانادا دونده سرعتی پا به میدان گذاشته که توانسته صد متر را زیر ده ثانیه بدود. کارشناسان ورزشی برای مسابقات جهانی دو میدانی چین که حدود یک ماه دیگر برگزار می شود و همینطور المپیک ریرو دو ژانیروی برزیل که سال آینده خواهد بود برای این دونده ی ۲۰ ساله متولد مارکهام انتاریو شانس های زیادی قائل هستند.De-Grasse

مجموعه کارشناسان ورزشی و دو میدانی سی بی سی اندره دو گراس را به عنوان برجسته ترین چهره این دوره از بازی ها برگزیدند.

به خاطر برگزاری درخشان بازی های پان ام موضوع دادن پیشنهاد برای برگزاری بازیهای تابستانی المپیک ۲۰۲۴ بین مردم و مقامات مطرح و درباره آن بحث زیادی در جریان است. تورنتو تا روز ششم سپتامبر مجال ارائه پیشنهاد به کمیته بین اللملی المپیک دارد، اما هنوز تصمیم رسمی و روشنی در این زمینه گرفته نشده است.