در اعتراض به فروش تکنولوژی  Web-Spying به دولت ایران توسط شرکت نوکیا ـ زیمنس گروهی از ایرانیان به دعوت کمیته همبستگی با ایران به تظاهرات آرام پرداختند.  


شهروند ۱۲۳۸  پنجشنبه ۱۶ جولای  ۲۰۰۹

 

 


 

در اعتراض به فروش تکنولوژی  Web-Spying به دولت ایران توسط شرکت نوکیا ـ زیمنس گروهی از ایرانیان به دعوت کمیته همبستگی با ایران به تظاهرات آرام پرداختند. این آکسیون به مناسبت سخنرانی رئیس آمریکای شمالی نوکیا ـ زیمنس در کلوب اقتصادی کانادا برگزار شد.

تکنولوژی فروخته شده به دولت ایران، آن را قادر می سازد که تمامی پیامک های تلفنی و استفاده از اینترنت را مانیتور کند. تظاهرکنندگان خواستار توقف کمکهای تکنیکی به دولت ایران و باز پس گرفتن (recall)  تکنولوژی شدند.