علی شریفیان ـ شهروند: نخست وزیر لیبرال انتاریو در همان روز نخست شروع مبارزات انتخاباتی وقت را تلف نکرد و بلافاصله نقش مهم انتاریو را در نتیجه انتخابات فدرال به نمایش گذاشت. خانم کاتلین وین در یک گفت وگوی تلفنی با خبرگزاری کانادا گفت کانادا نیاز به جانشین کردن نخست وزیری به جای هارپر دارد که با استانها همکاری کند.

نخست وزیر استانی که از ۳۳۸ کرسی مجلس یک سوم کرسی ها را در اختیار دارد خاطرنشان کرد که من مدتهاست می گویم و حالا دوباره می گویم که ما واقعا نیاز به تغییر داریم. ما به نخست وزیر دیگری نیازمندیم که در راستای نیازهای استانها و نه علیه آنها کار کند.kathleen-wynne

خانم وین به ویژه و با تاکید گفت نخست وزیری که با انتاریو، بزرگترین استان کشور همکاری کند. نخست وزیر انتاریو از نخست وزیر دولت فدرال به خاطر عدم همکاری اش برای ریختن طرح اصلاح و بهبود بیمه بازنشستگی به شدت انتقاد کرد. او همچنین یادآور شد هارپر به فهرست برنامه ها و طرح های زیربنایی پیشنهادی انتاریو به اتاوا توجهی نکرده است. او این بی توجهی هارپر را بی احترامی به مردم انتاریو توصیف کرد.

خانم کاتلین وین همینطور از اینکه هارپر علاقه ای به فراخواندن نخست وزیران و برگزاری جلسه مشورتی با آنها ندارد، او را سرزنش کرد.

نخست وزیر انتاریو، در این گفت وگوی تلفنی گفت که قصد دارد از جاستین ترودو حمایت کند چرا که مطمئن است که او مشتاق کار با انتاریوست.

او گفت در مورد تام مولکر زیاد نمی دانم، اما منظور اینست که مطمئن شویم کسی به نخست وزیری برسد که آماده همکاری با انتاریو و استان ها باشد. مولکر وعده داده در صورتی که به پیروزی برسد هر سال با نخست وزیران ملاقات و جلسه خواهد داشت.