شهروند ـ علی شریفیان:بنا به گفته پلیس ونکوور تنها روز یکشنبه هفته گذشته ۱۶ نفر با استفاده از هروئین نارنجی که در واقع ترکیب هروئین معمولی با یک ماده شیمیایی دارویی به نام «فنتالین» است، دچار عوارض افراط در مصرف مواد مخدر شده اند.

پلیس ضمن هشدار جدی به مصرف کنندگان مخدر توضیح داده که رنگ ماده مخدر ترکیب شده از هروئین و فنتالین همیشه نارنجی نیست و در خیابان به رنگ های دیگر هم دیده شده است. این به اصطلاح هروئین نارنجی تا کنون سبب مرگ شش نفر در ونکوور شده است.

دکتر جنیفر ملامد که در کلینیکی در سوری مشغول مداوای بیمارانی است که مشکل اعتیاد و استفاده از مواد مخدر دارند می گوید فنتالین تقریبا در ۹۰ درصد موارد با مواد مخدر غیر قانونی ترکیب و در خیابان ها به فروش می رسد. پلیس هشدار داده در صورت مصرف مواد مخدر به تنهایی این کار را نکنید و سعی کنید این ماده را شناسایی کنید.

Fentanyl