شهروند ـ علی شریفیان:بر اساس آمارهایی که به وسیله اداره آمار منتشر شده در ماه جولای ۶۶۰۰ نفر مشغول به کار شدند. این شمار نزدیک به ۵۰۰۰ فرصت شغلی است که به وسیله کارشناسان پیش بینی شده بود در ماه جولای به وجود خواهد آمد. job--canada

با وجود اینکه ۶۶۰۰ نفر در ماه جولای مشغول به کار شده اند اما ۴۶۰۰ نفر در مراکز تولیدی از کار بیکار شده اند و نرخ بیکاری همچنان ۸ /۶ درصد باقی مانده است.

از آنجا که مدتی است بحث رکود اقتصادی در کانادا مطرح شده گروهی از کارشناسان اقتصادی می گویند ایجاد این فرصت های شغلی دلیل بر رد موضوع رکود اقتصادی نیست چرا که در رکود اقتصادی فاکتورهای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. در کل سال گذشته کانادا ۱۶۱ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی داشته و امسال تا به اینجا فرصت های شغلی به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، البته هنوز مشکل بیکاری در میان جوانان حل نشده و تعداد قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده، کارهای نیمه وقت هستند.