شهروند ـ علی شریفیان:گزارش رسانه ها حاکی است که دولت انتاریو برای آموزش در رشته پزشکی ۵۰ نفر کمتر می پذیرد. اریک هاسکینز، وزیر بهداری اما از کاهش دادن دانشجویان رشته پزشکی دفاع کرده و گفته است ما می توانیم با پول هزینه آموزش این تعداد دانشجوی پزشکی وضعیت خدمات درمانی را بهبود دهیم.

هاسکینز یادآوری کرده انتاریو از سال ۲۰۰۴ تعداد دانشجویان رشته پزشکی را به ۱۲۰۰ نفر در سال افزایش داده است و این در حالی است که در انتاریو هزاران نفر پزشک خانوادگی ندارند، با هزینه صرفه جویی شده می شود به رفع آن مشکل پرداخت.

انجمن پزشکی انتاریو با کاهش تعداد دانشجوی پزشکی به وسیله دولت لیبرال اعتراض کرده است و می گوید با وجود شمار فارغ التحصیلانی که در رشته پزشکی داریم هنوز ۸۰۰ هزار نفر در انتاریو پزشک خانوادگی ندارند. دولت لیبرال ها بدون مشورت با انجمن این کار را کرده است.

هاسکینز همچنین گفته انتاریو هنوز هر ساله ۱۰۱۳ پزشک از دانش آموختگان مدارس کانادا و ۲۰۰ دانشجوی بین المللی در رشته پزشکی دارد.medicine-students

از سوی دیگر نمایندگان حزب محافظه کاران پیشروی انتاریو هم می گویند خانم کاتلین وین ۵۴ میلیون دلار از بودجه خدمات درمانی کم کرده و این کاهش تاثیر زیادی روی کیفیت خدمات درمانی می گذارد. خانم وین با این ترتیب وعده ای که در زمان انتخابات داده زیر پا گذاشته است. اعضای انجمن پزشکی انتاریو می گویند کاهش تعداد دانشجوی پزشکی در دهه ۱۹۹۰ باعث کمبود پزشک و طولانی شدن اوقات انتظار شد.