شهروند ـ علی شریفیان:به گفته جف بوش، یکی از مقامات ارشد آتش نشانی ونکوور آتش سوزی خطرناکی که ساعت سه بعدازظهر در کوهستان های سایپرس در غرب ونکوور آغاز شده بود، مهار شد. آتش سوزی درست در نزدیکی دکل های انتقال برق با ولتاژ بالای هایدرو بی سی رخ داده و به سرعت در حال توسعه بود و این نگرانی را به وجود آورده بود که دکل های انتقال برق را در شعله هایش بگیرد و باعث فاجعه ای بزرگ بشود.

۱۴ مامور آتش نشانی مجرب به سرعت در محل آتش سوزی حاضر شدند و موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند. ماموران تعمیرات و اقدامات اضطراری هایدرو بی سی هم در این عملیات شرکت داشتند. ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه بعدازظهر سطح آتش سوزی به منطقه ای به مساحت ۶۰ در ۲۵ متر کاهش داده شد و با این ترتیب خطر رسیدن شعله های آتش به دکل های انتقال برق هایدرو بی سی از بین رفت.BC-FIRE

تابستان امسال شمار و وسعت آتش سوزی ها در مناطق جنگلی بی سی و بویژه اطراف ونکوور افزایش یافته است. کارشناسان علت افزایش آتش سوزی های مناطق جنگلی بی سی را بالا رفتن دمای هوا و کاهش بارندگی دانسته اند. این موضوع سبب شد که شهرداری ونکوور آب دادن باغچه های خانه ها را برای مدتی محدود و نوبتی کند. شهرداری برای صاحبان خانه هایی که این مقررات را رعایت نمی کنند، جریمه هم تعیین کرده است. تا کنون اما ماموران آتش نشانی بی سی موفق شده اند با آتش سوزی های زیادی مقابله کرده و آنها را به نسبت با سرعت مهار کنند. آتش سوزی تابستان امسال بی سی تلفات جانی نداشته است.