شهروند علی شریفیان: دولت کبک با هدف رفع کسری بودجه از چندماه پیش اعلام کرد که لازم است با حذف بعضی از برنامه های پرهزینه، کاهش میزان حقوق بازنشستگی کارکنان دولت و عمدتا شهرداری ها و افزایش هزینه مهد کودک ها در ظرف یک سال آینده دست کم سه میلیارد دلار صرفه جویی کند. از زمان اعلام این طرح تاکنون چند تظاهرات در مخالفت با آن صورت برپا شده Quebec-austrityاست.

با نزدیک شدن ارائه لایحه «صرفه جویی» در مجلس ملی کبک، شنبه گذشته عمدتا در مونترال و کبک دو تظاهرات گسترده علیه این طرح دولت فیلیپ کویارد برگزار شد. در تظاهرات گسترده برگزار شده ده ها هزار نفر در این دو شهر اصلی و پرجمعیت کبک به خیابان آمدند و بار دیگر مخالفت خود را با این اقدام دولت اعلام کردند. فیلیپ کویارد نخست وزیر دولت لیبرال کبک می گوید رفع کسری بودجه در دراز مدت وضعیت اقتصادی استان را بهبود می بخشد و در نهایت به نفع مردم است اما گروه زیادی از کبکی ها این استدلال را منطقی و قابل قبول نمی دانند.