شهروند ـ علی شریفیان: از روز شنبه ۱۶ آگوست ایستگاه یونیون در تقاطع خیابان بی برای تعمیرات اساسی، توسعه و بازسازی گسترده بسته شده است. مترولینک اعلام کرد برای اجرای کامل پروژه ای که طرح آن ریخته شده این ایستگاه به مدت دو سال تعطیل و بسته خواهد شد.

خانم آن ماری آیکنس، یکی از سخنگویان مترولینک گفته است این موضوع برای کسانی که برای رفت و آمد از ایستگاه یونیون استفاده می کنند، تغییر بزرگی است، اما دو سال انتظار ارزش آن را دارد. وی توضیح داده است، کسانی که از یونیون و بی برای رفت آمد استفاده می کنند حالا باید از طریق یورک بروند.baystreetconcourse

در خیابان یورک سرویس فروش مواد غذایی مانند بی و اطراف یونیون وجود ندارد، اما مغازه ها از پائیز بازگشایی می شوند.