شهروند ـ علی شریفیان: روز ۱۵ سپتامبر آخرین روز ارائه درخواست برای برگزاری المپیک، این بزرگترین رخداد ورزشی جهان، به کمیته بین المللی المپیک است.

سخنگوی جان توری، شهردار تورنتو اعلام کرد شهردار قرار است با مارسل اوبوت، رئیس کمیته ملی المپیک کانادا ملاقات و مشورت کند تا تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ کند. کانادا دو بار برای سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸ خواستار برگزاری المپیک شده که هر دو مورد رد شد. شهردار قرار است با اوبوت به گمانه زنی بپردازد و با کسب اطلاعات کامل در این باره تصمیم بگیرد.Marcel-Aubut

کمیته ملی المپیک کانادا موافق برگزاری المپیک در تورنتوست و دلیل این امر را موفقیت برگزاری بازی های پان ام عنوان می کند. برای ارائه درخواست برگزاری المپیک ۵۰ میلیون دلار سپرده لازم است و هزینه پر کردن تقاضانامه هم ۱۵۰ هزار دلار است.