شهروند ـ علی شریفیان: روز جمعه بعدازظهر مقاله طنز جالبی که از مارگارت اتوود، نویسنده و شاعر نام آور کانادا در نشنال پست به چاپ رسیده بود ناگهان برای چند ساعت در سایت این روزنامه ناپدید شد.

اتوود در تماسی پیگیر شد که آیا مقاله اش سانسور شده است. این مقاله که اتوود در آن به طنز به ماجرای موی هارپر با اشاره به تبلیغ انتخاباتی محافظه کاران در حمله به ترودو، پرداخته بود، پس از ساعتی پدیدار شد و معلوم شد تنها چند کلمه از این مقاله حدود ۸۰۰ کلمه ای حذف شده است.margaret-atwood

با حذف مقاله اتوود از نشنال پست ویراستار آن گفته است که او مقاله را سانسور و حذف نکرده، بلکه مدیر کل نشنال پست چنین تصمیمی گرفته است. در همه حال با ناپدید شدن مقاله اتوود صدها نفر با فرستادن پیام هایی از طریق توئیتر به طنز به این موضوع پرداختند و از جمله در یکی از این پیام ها این ماجرا «هرگیت» نامگذاری شد. چند نفر هم به طور جدی مطرح کردند که آیا نشنال پست ارگان محافظه کاران شده و از رانت آنها استفاده می کند؟