شهروند ـ علی شریفیان: تاکنون از حزب جمهوریخواه ۱۵ نفر خود را کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا بعد از اوباما کرده اند. اسکات واکر، فرماندار ویسکانسین روز دوشنبه به طور رسمی کاندیداتوری خود را برای این مقام اعلام کرد. این سیاستمدار ۴۷ ساله در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود وقتی که بحث امنیت مرزها به میان آمد اعلام کرد ما برای امنیت بیشتر خود باید دیواری هم در مرز شمالی خود، مرز مشترکمان با کانادا بکشیم. اسکات واکر وقتی با تعجب مصاحبه کننده روبرو شد توضیح داد چرا باید دیواری با همسایه جنوبی، مکزیک داشته باشیم و با کانادا نداشته باشیم. این مسئله قابل توجه و بررسی است.SCOTT-WALKER

گفتنی اینکه مرز بین آمریکا و کانادا طولانی ترین مرز بین دو کشور در جهان است و به ۵۰۰۰ مایل ( بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر) می رسد. این طرح بازتاب زیادی در رسانه پیدا کرد و اغلب با شوخی و تمسخر روبرو شد و بویژه کانادایی ها در رسانه های عمومی مثل فیس بوک با طنز و شوخی ها و تمسخر بسیار درباره آن عکس العمل نشان داده اند.

دو کشور کانادا و آمریکا بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر هستند و علاوه بر این هرساله دهها میلیون نفر از شهروندان دو کشور به کشورهای یکدیگر سفر می کنند. به لحاظ امنیتی تا آنجا که ثابت شده تنها رسام نقاش از مرز کانادا برای کارهای تروریستی وارد آمریکا شده که او هم قبل از هر اقدامی دستگیر شد. در چند سال اخیر کانادا برای امنیت بیشتر مرز خود با آمریکا به اقدامات زیادی دست زده است.