شهروند ـ علی شریفیان: روز دوشنبه اعلام شد پلیس آر سی ام پی پس از بررسی ۱۵۰ مورد هزینه های اعلام شده به وسیله پاملا والین سناتور محافظه کار سابق پرونده او را برای بررسی های لازم به دادگاه فرستاده است.

در جریان محاکمه مایک دافی و بویژه در ای میل ها بارها نام پاملا والین به میان آمد. هارپر که به تازگی از دردسر پاسخ دادن به پرسش های رسانه ها درباره مایک دافی خلاص شده است، دوباره دردسر تازه ای برایش فراهم آمده است. روز سه شنبه خبرنگار سی تی وی پرسشی درباره پاملا والین مطرح کرد. طرفداران محافظه کاران خبرنگار را هو کردند، اما هارپر همانند مورد دافی پاسخ داد هرکسی که عمل خلافی مرتکب شده باشد باید مجازات شود و این در حالی است که نخست وزیر در ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ از پاملا والین، سناتوری که خود منصوب کرده دفاع بود. با شروع دادگاه پاملا والین انتظار می رود خبرنگاران مانند مورد دافی احتمالا هر روز از هارپر درباره مسائلی که در دادگاه مطرح می شود، پرسش هایی بپرسند.wallin