شهروند ـ علی شریفیان: اداره آمار هفته گذشته اعلام کرد اقتصاد کانادا در ماه اگوست ۱۲ هزار فرصت شغلی به وجود آورد ولی نرخ بیکاری به ۷ درصد (از ۸ .۶ درصد) افزایش یافت به دلیل اینکه در همین حال ۴۰ هزار نفر در جستجوی کار بوده اند. محافظه کاران این امر را موفقیتی برای برنامه های اقتصادی خود و نشانه ای از رشد اقتصادی می دانند، اما تام مولکر نظر دیگری دارد. مولکر افزایش نرخ بیکاری به ۷ درصد را نشانه روشنی می داند از اینکه هارپر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را با اقدامات خود تشویق نکرده است. مولکر می گوید ما در ده سال گذشته تحت حکومت هارپر ۴۰۰ هزار شغل در بخش تولید از دست داده ایم. هم اکنون شمار بیکاران ۲۰۰ هزار نفر بیشتر از پیش از رکود اقتصادی ۲۰۰۸ است. اینها همه نشان می دهد که طرح های اقتصادی هارپر کارکرد نداشته است.Tom-Mulcair